pl

REGULAMIN SKLEPU

I. INFORMACJE O USŁUGODAWCY

Sklep internetowy działający pod adresem www.albertoviolli.pl jest własnością:

F.P.H. ALIMEX Albert Kasprzyk
Nowy Broniszew ul.Słoneczna 55
42-231 Cykarzew
REGON: 152 14 29 72
NIP: 5731088667

KONTAKT:
tel. 34-321-14-45
e-mail: alimex@hot.pl

II. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Sklep internetowy www.albertoviolli.pl prowadzi sprzedaż detaliczną oraz hurtową obuwia damskiego za pośdrednictwem internetu.

2. Warunkiem złożenia zamówienia jest akceptacja Regulaminu w procesie zamówienia.

3. W celu skutecznego złożenia zamówienia niezbędny jest komputer z procesorem min. 200MHz, 64MB RAM, kartą graficzną obsługującą rozdzielczość 800×600 i 256 kolorów oraz przeglądarka stron internetowych Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera z zainstalowanymi najnowszymi wersjami JAVA i FLASH. Używanie oprogramowania firm trzecich mających wpływ na funkcjonowanie przeglądarek może mieć wpływ na poprawne wyświetlanie sklepu, dlatego w celu pełnej funkcjonalności sklepu, należy je wszystkie wyłączyć.

4. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę, za wyjątkiem przerw technicznych i konserwacyjnych.

5. Ceny produktów widoczne na stronach www.albertoviolli.pl są cenami brutto (zawierają podatek VAT). Ceny nie zawierają kosztów przesyłki które podane są oddzielnie w opisie każdego produktu.

6. Promocje w sklepie www.albertoviolli.pl nie łączą się ze sobą. W przypadku towarów przecenionych żaden dodatkowy rabat nie ma już zastosowania.

7. Sprzedający dostarcza dowód zakupu/fakturę VAT które stanowią potwierdzenie zawartej umowy sprzedaży. W przypadku potrzeby wystawienia faktury VAT w formularzu zamówienia należy podać dokładne dane konieczne do poprawnego wystawienia faktury VAT.

III. WARUNKI ZAMÓWIENIA

1. Zamówienia w sklepie internetowym www.albertoviolli.pl można składać wypełniając formularze zamówienia dostępne na stronach sklepu.

2. W celu dokonania zakupu konieczne jest podanie danych teleadresowych niezbędnych do realizacji zamówienia (imię, nazwisko, adres, numer telefonu, adres e-mail).

3. Kupujący zobowiązany jest do podania prawidłowych oraz pełnych danych osobowych.

4. Warunkiem realizacji zamówienia jest prawidłowe wypełnienie formularzy zamówień znajdujących się na stronie internetowej sklepu albertoviolli.pl

5. Sprzedający zastrzega sobie prawo do nie realizowania zamówień w przypadku: o nieprawidłowego/niekompletnego wypełnienia formularza zamówienia (brak wszystkich danych potrzebnych do realizacji zamówienia)o nieotrzymania wpłaty w terminie 5 dni od złożenia zamówienia (w przypadku wyboru opcji płatności “z góry”)o nieodebrania przesyłki

METODY PŁATNOŚCI:

1. Płatności :

  • Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane za pośrednictwem Centrum Rozliczeniowego PayU. W serwisie PayU można dokonać transakcji następującymi kartami płatniczymi: VISA, MasterCard. Wszystkie dane przesyłane są w bezpiecznym i szyfrowanym połączeniu (SSL 128 bitów).
  • Płatność przy odbiorze (za pośrednictwem firmy kurierskiej UPS/DPD) – oznacza, że należność za zamówiony towar będzie pobrana przez osobę (kuriera) w momencie dostarczenia przesyłki.

IV. REALIZACJA ZAMÓWIENIA I KOSZTY TRANSPORTU

1. Czas realizacji zamówienia to 7-10 dni.

2. Czas dostarczenia przesyłki to:

  • Kurier UPS/DPD – zaplanowany jednodniowy termin dostawy (1 do 2 – dni roboczych)
  • Poczta Polska Kurier 48 – zaplanowany termin dostawy do 2 dni roboczych

KOSZTY WYSYŁKI:

1. Przesyłki krajowe

  • Kurier UPS/DPD płatność z góry – 19 zł
  • Kurier UPS płatność przy odbiorze – 24 zł
  • Poczta Polska Kurier – 15 zł

2. Zamówiony towar wysyłany jest pod adres wskazany w formularzu jako adres dostawy.

3. W wyjątkowych sytuacjach przesyłka może się opóźnić. W takim przypadku Sprzedający informuje o zaistniałej sytuacji a Klient ma możliwość rezygnacji z zamówienia.

V. REKLAMACJA

1. Reklamacje rozpatrywane są zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 23.04.1964r. Kodeks cywilny.

2. Sprzedający odpowiada za niezgodność towaru konsumpcyjnego z umową w przypadku jej stwierdzenia przed upływem dwóch lat od wydania tego towaru Kupującemu.

3. Dokładny opis procedury reklamacji znajduje się w linku „Zwrot,wymiana, reklamacje”

4. Sposób opakowania i przewozu zwracanych towarów powinien odpowiadać właściwościom rzeczy. Produkt powinien być odpowiednio zapakowany oraz zabezpieczony (pudełko powinno być zapakowane w papier a dopiero następnie sklejone taśmą).

5. W przypadku uzasadnionej reklamacji, towar uszkodzony zostanie naprawiony lub wymieniony na inny, pełnowartościowy, a jeśli nie będzie to możliwe (np. z powodu wyczerpania nakładu), Sprzedający zwróci wszelkie poniesione przez Klienta koszty transakcji, chyba że Klient wybierze inny, zaoferowany mu alternatywny produkt – wówczas koszty poprzedniej transakcji zostaną zaliczone na poczet ceny nowego produktu.

6. Sprzedający ustosunkuje się do każdego żądania niezwłocznie, ale nie później niż w terminie 14 dni.

VI. WYMIANA

1. Wymiana zakupionego towaru jest możliwa wyłącznie poprzez skorzystanie z procedury odstąpienia od umowy (formularz znajduje się w zakładce Zwrot,wymiana,reklamacje) i złożenia oraz opłacenia nowego, niezależnego zamówienia.

VII. ZWROT

1. Klient (konsument) ma prawo odstąpić od umowy sprzedaży zakupionych w sklepie Albertoviolli.pl produktów, bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od ich dostarczenia według ogólnych zasad wynikających z przepisów Ustawy z dnia 30.05.2014r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 nr 827).

2. Z opisanego wyżej uprawnienia nie mogą skorzystać osoby, które nabywają dany towar w związku z prowadzoną przez siebie działalnością gospodarczą prosząc dodatkowo o wystawienie faktury VAT.

3. Dokładny opis procedury zwrotu znajduje się w linku „Zwrot, wymiana, reklamacje”

4. Sposób opakowania i przewozu zwracanych towarów powinien odpowiadać właściwościom rzeczy. Produkt powinien być odpowiednio zapakowany oraz zabezpieczony (pudełko powinno być zapakowane w papier a dopiero następnie sklejone taśmą).

5. Sprzedający niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwróci klientowi (konsumentowi) wszystkie dokonane przez niego płatności dotyczące towaru, od którego zakupu Klient odstąpił. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

VIII. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Informacje zamieszczane w ramach stron internetowych e-Sklepu (np. podczas dokonywania rejestracji, składania Zamówienia oraz wypełniania formularza kontaktowego), mające charakter danych osobowych, przetwarzane są przez Usługodawcę – jako administratora danych – w celach związanych z korzystaniem z usług w ramach serwisu.

2. Operator przetwarza informacje dotyczące Klientów, w tym informacje mające charakter danych osobowych, z zachowaniem obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa, w szczególności zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych oraz Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną, przy zastosowaniu wymaganych prawem

3. Każda osoba, której dotyczą dane osobowe ma prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich poprawiania, uzupełniania oraz prawo żądania zaprzestania ich przetwarzania i usunięcia. Jednakże usunięcie danych warunkujących korzystanie z usług określonych w niniejszym Regulaminie powoduje utratę możliwość korzystania z nich.

4. Powierzone dane osobowe są przechowywane przy zachowaniu zasad oraz zabezpieczeń zgodnych z wymaganiami określonymi w obowiązujących w Rzeczpospolitej Polskiej przepisach prawa, takich jak:

  • Ustawie z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 101 z 2002 r. poz.926, z późn. zm.)o Ustawie z dnia 18.07.2002 r.
  • świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z poźn. zm.)
  • Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29.04.2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz.1024)

IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Żadne z postanowień niniejszego regulaminu nie ma celu naruszenia praw Klienta. Nie może być również w ten sposób interpretowane, gdyż w przypadku niezgodności jakiejkolwiek części regulaminu z obowiązującym prawem Sprzedający deklaruje bezwzględne podporządkowanie się i stosowanie tego prawa w miejse zakwestionowanego przepisu.

2. O zmianach regulaminu i ich zakresie Klienci będę powiadomieni drogą elektroniczną (na wskazany przy rejestracji adres e-mail). Powiadomienie zostanie wysłane co najmniej 30 dni przed wejściem w życie nowego regulaminu. Aktualna wersja regulaminu jest zawsze dostępna dla Klienta w zakładce Regulamin Sklepu. W trakcie realizacji zamówienia oraz w całym okresie opieki posprzedażowej Klienta obowiązuje regulamin zaakceptowany przy składaniu zamówienia, chyba że jego postanowienia były dla Klienta mniej korzystne niż aktualnego.

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, w szczególności (tj. nie wyłącznie) przepisy Kodeksu cywilnego, Ustawy o prawach konsumenta oraz Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.